Aria-Goes

De sfeer in Aria-Goes is geïnspireerd door de dorpen in de omgeving. De gevarieerde bouwstijl, een centraal marktplein, detailhandel en bochtige straten met veel groen zorgen er voor dat u zich in een authentiek Zeeuws dorp bevindt. Comfortabel dorps wonen in een stad op een plek waar het veilig en milieuvriendelijk is. Dit met alle voordelen van de stadse voorzieningen die Goes u biedt.

Door de sterk afwisselende bouwstijlen is de kans groot dat u hier uw droomwoning vindt, geheel naar uw wensen waarvan er één al wordt vervuld, namelijk het dorps wonen in een stad.

De kwaliteit

In Aria-Goes is geen woning hetzelfde. Door de zorgvuldige benadering van ontwerp, uitvoering en afwerking is elke woning het resultaat van vakwerk. Wonen in een échte woning, met houten kozijnen, zinken dakgoten en dakkapellen. 
De muren worden gemetseld met fraaie kwaliteits bakstenen en gemetselde of gepleisterde plinten. De keramische dakpannen maken de woning compleet authentiek.

Duurzaam ontworpen en gebouwd

Het is geen trend meer maar een noodzaak: duurzaam bouwen. Alle woningen in Aria-Goes zijn duurzaam ontworpen en gebouwd. Het energiegebruik is gebaseerd op natuurlijke warmte en koude opslag. In de ontwerpfase is rekening gehouden met eenvoudige uit- een aanbouw mogelijkheden. Met simpele ingrepen is het mogelijk een kamer, bijkeuken of kantoortje aan te bouwen. Daarmee wordt verspilling van bouwmaterialen voorkomen. Vooruitzien in de bouw is duurzame bouw.

Om te ontsnappen aan de prille uitstraling van een nieuwbouwwijk en daarmee dorpse authenticiteit toe te voegen heeft landschapsarchitecte Sandra Schuit waar mogelijk het bestaande groen gehandhaafd. Enkele woningen en kavels worden met een boom of een natuurlijke erfafscheiding opgeleverd.

De woningen in Aria-Goes zijn zo geplaatst dat ze niet dicht aan elkaars achter of voorgevel grenzen. Wat voor het ene huis de straatkant is, is in een aantal straten voor het andere huis juist de tuinzijde. Dat geeft een vrij uiterlijk met enorme mogelijkheden voor de het groen waardoor je kan stellen dat de bewoners van ARIA dorps wonen in een stad. Aria-Goes heeft drie grote binnenhoven. De omwonenden mogen zelf beslissen hoe het groen in deze binnenhoven wordt vormgegeven.

Aria-Goes een klassieke diversiteit aan woningtypen

Diverse architecten met ieder hun eigen visie op de traditionele Zeeuwse architectuur hebben één of meerdere woningtypen ontworpen. Dit staat garant voor een klassieke diversiteit van Aria-Goes. Er zijn diverse typen woningen: vrijstaande woningen, half vrijstaande en rijhuizen. Ook zijn er diverse vrij te bebouwen kavels beschikbaar. Op een aantal beeldbepalende plekken in Aria-Goes wordt de architectuur verder verfijnd, waardoor een traditionele verscheidenheid ontstaat.

De woningen van Aria-Goes worden maatwerk geleverd. Het scala aan mogelijkheden is enorm, zo kan het door u gewenste woningtype bijvoorbeeld op een andere kavel gebouwd worden. 
De vermelde 'vanaf' prijzen van de woningen zijn daarom variabel. In een gesprek met de projectmakelaar kunt u uw wensen kenbaar maken en de mogelijkheden bespreken.

Brede kavels

Een groot deel van de woningen van Aria-Goes staat op een ruime brede kavel. Dat biedt alle mogelijkheden voor aan- of bijbouw. "De meeste tuinen in nieuwbouwwijken laten geen aanbouw toe", volgens landschapsarchitecte Sandra Schuit. "Daar zijn de meeste huizen en tuinen in de lengte ontworpen en heb je niet veel ruimte om aan te bouwen. In Aria-Goes is juist daarom besloten voor de breedte te kiezen."

Dat blijkt ook uit de ontwerpen van de woningen. De acht architecten hebben voor een groot gedeelte gekozen voor woningen van drie beuken breed, in plaats van de gebruikelijke twee. 
Alle woningen worden standaard opgeleverd met een schuurtje of garage met een pannenkap.

Duurzame energie

Sinds 2015 moeten nieuwbouw woningen voldoen aan een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,4. Dit is een middel van de Nederlandse overheid om het energiegebruik te verminderen en toepassing van duurzame energie te stimuleren. Dit EPC wordt berekend op basis van de Energie Prestatie Norm (EPN), deze norm is verplicht in het bouwbesluit. 
Bij ARIA-Goes ligt door het toepassen van allerlei energiebesparende factoren de norm 10 tot 20% lager dan de gestelde norm. 
Dit heeft niet alleen aangename consequenties voor uw energieverbruik, maar ook voor de waardevastheid van uw woning.

Duurzaam wonen

In ARIA-Goes zijn de woningen zeer goed geïsoleerd. Opvallend is dat er geen radiatoren geplaatst zijn want alle woningen worden uitgerust met een individuele warmte- en koelpomp. Dit is een modern gesloten verwarming en koelsysteem dat weinig energie verbruikt en geen CO2 uitstoot. 
Deze warmtepomp verwarmt en koelt de woning via de vloer. De temperatuur wordt geregeld met een thermostaat in de woonkamer. 
Slaapkamers en badkamer hebben een aparte regeling. De warmtepomp is voorzien van een boilervat van 185 liter.

De ruimte

ARIA-Goes is een nieuwbouwwijk met een dorpse ruimtelijkheid. Dat is bijzonder voor een stad.

Dorpse kenmerken zijn op een moderne manier toegevoegd: een afwisselend straatbeeld, lage huizen op brede kavels, architectuur met Bevelandse elementen, achtertuinen die op straat uitkomen en veel ruimte. En uiteraard het eeuwenoude Pykeswegje dat op natuurlijke wijze door de wijk kronkelt. Andere straten haken hier op aan. 
'Aria-Goes is niet langs een liniaal ontworpen, maar vanuit het oog' aldus Stedenbouwkundige Ad Habets, verantwoordelijk voor het ontwerp van Aria-Goes. 
De woningen zijn door Habets voornamelijk in de breedte gepositioneerd. Het voordeel hiervan is dat op een later moment naar achteren kan worden uitgebreid. Dit gaat dan niet ten koste van de lichtval of de tuin, want de kavel is ook in de breedte opgemeten.

Meer weten over Aria Goes? Meld je aan en ontvang vrijblijvend informatie en updates

Ontwikkelaar

Fraanje

Makelaar

Kuub Makelaars

Financiering

CM | Personal Finance